8 (7252) 92-19-19 shtkkazatk@mail.ru
Select Page

07140900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Мамандығы: 07140900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»

Біліктілігі: 4S07140906 – «Радиотехник»

Оқу мерзімі:  9 сынып базасында – 3 жыл 10 ай, 11 сынып базасында – 2 жыл 10 ай

Біліктілігі: 3W07140901 – «Телекоммуникация жабдығы мен байланыс арналарын реттеуші-электрик»

Оқу мерзімі:  9 сынып базасында – 2 жыл 10 ай, 11 сынып базасында – 1 жыл 10 ай

Бұл мамандыққа мыналар кіреді:

 • электромеханикалық және радиотехникалық құрылғылар мен жүйелерді монтаждау және монтаждау жұмыстарын орындау, кабельдік-монтаждық жұмыстарды орындау, құрылымдық кабельдік желілер мен телекоммуникациялық жабдықтарды монтаждау жұмыстарын орындау;
 • Ақпараттық-коммуникациялық жабдықтың монтажын кешенді тексеру, телекоммуникациялық жабдықты баптау және конфигурациялау, телекоммуникациялық жабдықты диагностикалау және жөндеу, қазіргі заманғы телекоммуникациялық байланыс жүйелерін талдау, радиосигналдың таралу теориясы, радиотолқындардың таралу ерекшеліктері бойынша жұмыстар кешенін орындау. толқын өткізгіштерде және фидерлерде, электрондық құрылғылардың негізгі сипаттамалары мен параметрлері;
 • Электрондық схемалардың жұмысын талдау, радиосигналдардың түрлері мен спектрлері, радиосигналдың модуляциясы мен демодуляциясы; жартылай өткізгіш құрылғылар мен тізбектердің параметрлері;
 • Сымсыз желі жабдығын орнатуды орындау, жобалау ережелері мен стандарттарына сәйкес техникалық құжаттаманы жүргізу және ресімдеу, негізгі параметрлер мен сипаттамалар бойынша нормаларды білу;
 • Желінің зақымдануының сипаты мен орнын анықтау, абоненттік желіні тексеру;
 • Желілердегі операциялық өлшемдер, желілік жабдықты монтаждау және техникалық қызмет көрсету.

Кәсіби қызметтің объектілері:

 • телефон электрик;
 • станциялық телефон аппаратурасының электр монтері;
 • Байланыс желілерінің электриктері;
 • Байланыс орнатушы-кабельші;
 • Байланыс торабының электр монтері;
 • Байланыс орталығының операторы.

Біздің колледж студенттерге не береді?

 • Сапалы білім беру, тәжірибеге бағытталған оқыту;
 • Жақсы жұмыс перспективалары;
 • ALT-те оқуды жалғастыру мүмкіндігі;
 • Бай мәдени өмір, жеке тұлғаның дамуы (кәсіби жарыстар, спорттық жарыстар, мемлекеттік мерекелерді мерекелеу және студенттік өмірдің маңызды кезеңдері).

Оқу мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі.

Skip to content